In de huidige maatschappij hebben scholieren meer aan hun hoofd dan ouders vaak denken. Effectief en efficiënt leren is in feite wat elke scholier ambieert. Zo goed mogelijk leren in een zo kort mogelijk tijdsbestek. Bij Studentmeesters worden scholieren dagelijks op weg geholpen met leerproblemen en het consequent maken van huiswerk. Naast de huiswerkbegeleiding en bijlessen van Studentmeesters is het ook van belang dat scholieren zelfstandig aan de slag kunnen. Hieronder worden vijf handige tips gegeven om het leren gemakkelijker te maken.

Actief bezig met de stof
Na lange teksten te hebben gelezen is het van belang om de rode draad te begrijpen. Eindeloos teksten lezen is niet de oplossing hiervoor. Wanneer je vaker dezelfde tekst leest geeft het slechts een goed gevoel maar in feite leer je er niet veel van. Wat is dan wel leerzaam? Om teksten goed te onthouden wordt er geadviseerd om de tekst éénmaal door te lezen om vervolgens op te schrijven wat je ervan hebt geleerd. Op deze manier is je brein actief bezig met de stof, waardoor je het beter onthoudt.

Concentratie
Het leren van lange lesstoffen is alleen mogelijk wanneer je geconcentreerd aan de slag gaat. Even snel een ‘appje’ sturen naar vrienden kost zo al enkele minuten van jouw concentratie. Met meerdere zaken tegelijk bezig gaan (multitasken) zorgt voor een onrustige situatie, waardoor je niet optimaal leert. Allereerst is het van belang om de smartphone niet in de buurt te hebben. Al snel merk je dat de concentratie makkelijker te behouden is en het leren beter en sneller gaat.

Maximum leertijd
Vele scholieren stellen het leren van toetsen graag uit. In een korte tijd moeten zij dan vervolgens vele uren achter elkaar leren om toch nog een voldoende te kunnen halen. Echter is 30 minuten achter leren de maximum effectieve leertijd. Dit betekent dat je geheugen helemaal vol is na een half uur leren. Alles wat na deze 30 minuten wordt geleerd blijft minder goed hangen. Na 30 minuten effectief te hebben geleerd, kan je bijvoorbeeld even een ronde lopen. Hierdoor is je brein bezig met andere zaken dan de lesstof, waarna je weer 30 minuten effectief kunt leren.

Markeren van de tekst
Vaak denken scholieren dat het leren gemakkelijker wordt wanneer je stukken tekst markeert. Dit is echter een fabel; grote stukken tekst markeren zorgt ervoor dat je focust op enkele losse feiten. Het markeren van de tekst is pas nuttig als het bewust wordt gedaan. Een bepaalde structuur aanbrengen met verschillende kleuren is al nuttig!

Planning
Over structuur gesproken; het maken van een concrete planning is cruciaal. Begin op tijd met leren en bepaal per 30 minuten wat je gaat leren. Verdeel daarbij lesstof van een toets over verschillende dagen, waardoor je de lesstof herhaald.

Meer weten over Studentmeesters? Neem dan vrijblijvend contact op.

Bron: www.onderwijsarena.nl