Huiswerkbegeleiding en bijles in Almelo

Studentmeesters organiseert verschillende vormen van studiebegeleiding. Afhankelijk van de hulpvraag van uw kind kunt u bij ons kiezen voor huiswerkbegeleiding of individuele bijles. Wanneer u twijfelt welke vorm het best bij uw kind past, neem dan gerust contact met ons op voor vrijblijvend advies!

Huiswerkbegeleiding
Heeft uw kind een leerachterstand of moeite met zijn/haar huiswerk? Wilt u dat uw kind weer met plezier en zelfvertrouwen naar school gaat?
Meld u dan aan bij Studentmeesters of kom langs voor een oriënterend gesprek en neem een kijkje om onze mooie locatie. Wij bieden vakkundige bijlessen en intensieve huiswerkbegeleiding in een mooie en rustige omgeving. Onze studiebegeleiders werken onder leiding van de locatiemanager in een strakke structuur waarin er aandacht is voor plannings- en studievaardigheden. In periodes waarin de leerling minder huiswerk heeft, wordt er zelfs individueel gewerkt aan het bijspijkeren van de hiaten. Zo nodig bieden we vakinhoudelijke ondersteuning en bijles. De huiswerkbegeleiding zorgt ervoor dat uw kind zelfstandig en gestructureerd leert werken. Thuis is er rust rond het schoolwerk.

 • Drie of vier middagen per week direct na schooltijd huiswerkbegeleiding voor alle vakken
 • Veel ruimte voor persoonlijke aandacht en intensieve begeleiding in een prettige omgeving
 • Aanleren van studievaardigheden zoals plannen en organiseren
 • Controle van maakwerk en overhoren van leerwerk
 • Volledige verslaglegging en rapportage over de vorderingen via ons eigen leerlingvolgsysteem

Voor de huiswerkbegeleiding gebruiken we een speciaal digitaal begeleidingssysteem, namelijk Studyspace.
Ouders en de leerling krijgen hiervoor een toegangscode zodat de vorderingen en ontwikkelingen nauwgezet kunnen worden gevolgd.
Na aanmelding wordt u uitgenodigd voor een telefonisch of mondeling intakegesprek (u kunt dit zelf kiezen) om de hulpvraag nauwkeurig vast te kunnen stellen en wij onze begeleidingsplan voor uw zoon of dochter kunnen vormgeven.

Tarieven Huiswerkbegeleiding per maand:
Huiswerkbegeleiding 2 dagen per week: € 195,00
Huiswerkbegeleiding 3 dagen per week: € 245,00
Huiswerkbegeleiding 4 dagen per week: € 295,00

Bijles
Voor leerlingen die (structureel) moeite hebben met specifieke vakken/onderdelen, bieden wij ook individuele bijlessen aan. Deze bijlessen kunnen goed samen gaan met huiswerkbegeleiding om ook de overige vakken op peil te houden.

De bijlessen zijn één op één en vakspecialistisch. Bijlessen zijn effectief:

 • bij een achterstand
 • bij het ontbreken van inzicht en/of begrip/hiaten in de kennis
 • bij faalangst
 • bij grote frustraties of blokkades voor een bepaald vak


Hoe werkt het?

Van iedere bijles wordt een verslag bijgehouden. Daarin wordt beschreven waar aan gewerkt is en wat er goed of minder goed ging. Dit verslag is voor ouders en kind online toegankelijk via Studyspace.
Tijdens de eerste les analyseert Gradua wat het probleem is en waar extra aandacht aan moet worden gegeven. Vervolgens wordt er in de volgende lessen gericht gewerkt aan het verbeteren van de onderdelen waar uw kind moeite mee heeft.
Uw zoon of dochter volgt 5 of 10 bijlessen van één uur in de vorm van een digitale strippenkaart.

Tarieven bijlessen:
Strippenkaart 5 bijlessen: € 150,00
Strippenkaart 10 bijlessen: € 290,00

Een overzicht van onze vriendelijke voorwaarden:

 • Kun je op een bepaalde dag niet ? Dan mag je deze gemiste middag op een ander moment gratis inhalen.
 • Indien u zich aanmeldt in een maand waarin een vakantie valt, dan hoeft u het aantal vakantiedagen in deze maand niet te betalen.
 • 2e gezinslid = 20% korting
 • Tarief per maand is gemiddelde maandtarief over het gehele schooljaar
 • Als de leerling halverwege de maand start met de huiswerkbegeleiding, dan zullen de kosten voor die maand naar rato berekend worden. Dit geldt ook voor de laatste maand van het schooljaar waarin het abonnement wordt stopgezet.
 • Aan het eind van het schooljaar wordt het abonnement automatisch stopgezet
 • Afmelden: 1 maand opzegtermijn