Basisschoolbegeleiding

Het is belangrijk dat kinderen een goede basis opbouwen, waar ze hun hele leven profijt van zullen hebben. Studentmeesters heeft goede ervaring met het geven van bijles aan kinderen op de basisschool. Basisschoolleerlingen kunnen tegen dezelfde problemen aanlopen als middelbare scholieren, maar vereisen wel een andere aanpak.

De aanpak van Studentmeesters zorgt voor structuur en zelfvertrouwen, waardoor kinderen met meer plezier naar school zullen gaan. Voor ouders is het fijn dat ze beter kunnen volgen of hun kinderen op niveau zijn.

Daarnaast bieden we ter voorbereiding op de CITO-toets ook begeleiding aan in de vorm van bijlessen voor rekenen, taal en begrijpend lezen. In de periode voor de CITO-toets ligt de nadruk op het voorbereiden en oefenen van CITO-toetsen.

Wij zijn er van overtuigd dat het hebben van een goede basiskennis door het regelmatig oefenen met rekenen, taal en begrijpend lezen, de sleutel is tot het maken van een succesvolle CITO-toets.

Voor het basisonderwijs (groep 4 t/m 8) geven wij bijles in:

  • taal
  • rekenen
  • begrijpend lezen